راهنمای شرکت کنندگان

«شرایط جانمایی اینترنتی غرفـه و رزرو اولیه - قوانین و مقررات جانمایی اینترنتی غرفـه و رزرو اولیه»

 

ویژه شرکت کنندگان بخش ریالی متقاضی مشارکت در داخل سالن و فضای باز

 

به منظور تسهیل و تسریع در امر جانمائی و رفاه حال مشارکت کنندگان بیستمین  نـمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی  - ایران تله کام 2019 جانمایی غرف و رزرو اولیه جهت شرکت کنندگان بخش ریالی متقاضی مشارکت در داخل سالن و فضای باز در نمایشگاه ایران تله کام 2019  طی مراحل زیر بصورت اینترنتی انجام خواهد شد.

 

شرایط  و نحوه جانمایی اینترنتی غرفـه و رزرو اولیه

ویژه شرکت کنندگان بخش ریالی متقاضی مشارکت در داخل سالن و فضای باز

 

مرحله اول – ارسال فرم درخواست اولیه

 

متقاضیان مشارکت دربخش ریالی در داخل سالن و فضای باز موظفند فرم درخواست اولیه خود را (قابل دانلود در وبسایت نمایشگاه)  با معرفی نماینده تام الاختیار ثابت مسئول ثبت نام و ذکر جزئیات گروه کالائی تا تاریخ مقرر و قبل از شروع جانمایـی اینترنـتی و رزرو اولیه برای انجام مراحل عضویت در سایت جانمائی اینترنتی،  به ستاد برگزاری ارائه نمایند تا جهت امکان ورود به سایت جانمائی در تاریخ و ساعتی که باطلاع خواهد رسید برای متقاضی مشارکت طبق روال کاری و پس از بررسی مدارک ارزی-ریالی «کدکاربری و گذرواژه»  تعریف گردیده و به ایشان اعلام گردد.


·         جهت دریافت «کدکاربری و گذرواژه» برای ورود به سایت جانمائی  و نیز امکان  ارسال اطلاعیه های ستاد برگزاری به متقاضیان و مشارکت کنندگان تا زمان برگزاری نمایشگاه درج  آدرس e-mail   و شماره تلفن همراه فرد مسئول ثابت ثبت نام در فرم درخواست اولیه الزامی میباشد.

·         با توجه به اینکه اطلاع رسانی از طریق سامانه ارسال پیامک انبوه صورت می گیرد لازم است تا شماره تلفن همراه ارائه شده از قابلیت دریافت پیامک انبوه برخوردار باشد.

·         درصورت عدم اقدام بموقع متقاضی جهت انجام هر کدام از مراحل مختلف: ارسال فرم درخواست اولیه،  بررسی مدارک، جانمائی اینترنتی و ثبت نام قطعی در زمانهای مقرر،  درخواست متقاضی منتفی تلقی گردیده و با توجه به کثرت متقاضیان مشارکت در نمایشگاه و محدودیت سالنها و فضای باز تحت پوشش برگزارکننده جهت واگذاری غــــرفه به متقاضیان، ستاد برگزاری صرفا" به واسطه فرمهای درخواست اولیه ارسال شده،  هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

 


مرحله دوم – بررسی مدارک ارزی - ریالی

 

متقاضیان مشارکت در بخش ریالی موظفند (همزمان با ارسال فرم درخواست اولیه) نسبت به ارائه مدارک لازم به ستاد برگزاری شامل:

پروانه بهره برداری یا پروانه صنفی تولیدی معتبر  (ارائــــــه جواز تاسیس جهت مشارکت در بخش داخلی مورد قبول نمی باشد.) شرکتهائی که دارای پروانه  های یاد شده نیستند، ملزم به ارائه تائیدیه کتبی فعالیت تولیدی خود از اداره صنایع استان محل استقرار خود می باشند.

ثبت آرم تجاری محصولات

تائیدیه تولید براساس یکی از استانداردهای ملی و یا معتبر بین المللی

بروشور وکاتالوگ شرکت متقاضی در خصوص کالاها و خدماتی که توسط شرکت کننده در نمایشگاه ارائه خواهد شد.

جهت بررسی ارزی – ریالی و اخذ تائیدیه مجاز بودن ثبت نام متقاضی در بخش ریالی نمایشگاه ایران تله کام 2019 اقدام نمایند.


·         به متقاضیانی که مدارک یاد شده فوق را تا قبل از شروع ثبت نام اینترنتی به ستاد برگزاری ارائه ننموده و اخــــــذ تائیدیه ننمایند «کدکاربری و گذرواژه» جهت امکان ورود به سایت و جانمائی اینترنتی، ارائه نخواهد گردید.

·         دریافت کدکاربری و گذرواژه از ستاد برگزاری لزوما" به معنای امکان واگذاری غرفه به متقاضیان نمی باشد و تخصیص و انتخاب مکان غرفه براساس اولویت زمانی مراجعه به سایت جانمائی (براساس برنامه زمانبندی)، انتخاب غرفه و ثبت فرم اینترنتی و انجام مراحل اینترنتی تا انتها بوده و در صورت مراجعه متقاضی به سایت جانمائی پس از تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش برگزار کننده هیچگونه تعهدی جهت تخصیص غرفه به متقاضی نخواهد داشت.

 


مرحله سوم – جانمائی اینتر نتی غرفه و رزرو اولیه

 

این مرحله پس از طی مراحل اول و دوم آغاز خواهد شد. در ایـن مرحله، متقاضیان مشارکت با دریافت «کدکاربری وگذرواژه» از ستاد برگزاری می توانند از روز وساعتی که توسط ستاد برگزاری اعلام  خواهد شد با مراجعه به سایت اینترنتی نمایشگاه به نشانی: www.irantelecomfair.com

غرفه مورد نظر خود را (بشرح زیر در گام های جانمایی اینترنتی غرفـه) رزرو نموده و فقط به مدت  3 روز (با احتساب روزهای تعطیل) فرصت خواهند داشت تا مبالغ مربوط به غرفه رزرو شده را بصورت فیش نقدی پرداخت نموده و اصل مدارک پرداخت را به همراه فرم 1- ثبت نام (صفحه 9 دفترچه اطلاعات ثبت نام)  و سایر مدارک لازم  قید شده در صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام در این مهلت 3 روزه  به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل نمایند.

 

رزرو اولیه غرفه جانمایی شده اینترنتی توسط شرکت متقاضی در این مرحله، فقط درصورتی قطعی خواهد شد که اصل مدارک پرداخت،  فرم اینترنتی ثبت رزرو مـــــــوقت / علی الحساب قابل پرداخت و فرم 1- ثبت نام (صفحه 9 دفترچه اطلاعات ثبت نام) وسایر مدارک لازم قید شده در صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام در مدت 3 روزه  مقرر (با احتساب روزهای تعطیل) به ستاد برگزاری تحویل گردد. درغیراینصورت، غرفه منتخب اینترنتی شرکت متقاضی از حالت رزرو خارج شده و بعنوان غرفه آزاد در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت و برگزارکننده هیچ گونه تعهد و مسئولیتی جهت واگذاری غرفه رزرو شده اولیه اینترنتی به شرکت متقاضی نخواهد داشت.

 

ثبت نام از شرکتهای بازرگانی و یا شرکتهای نمایندگی شرکتهای خارجی (شرکت کنندگان ارزی) متقاضی مشارکت در داخل سالن و فضای باز طبق روال سالهای گذشته انجام خواهد گردید. خواهشمند است در خصوص نحوه ثبت نام با ستاد برگزاری تماس حاصل فرمائید.

 

 

گام های جانمایی اینترنتی غرفـه - رزرو اولیه  و ثبت نام در نمایشگاه ایران تله کام 2019:

ویژه شرکت کنندگان بخش ریالی متقاضی مشارکت در داخل سالن و فضای باز

 

متقاضیانی که قصد دارند در بخش ریالی در نمایشگاه ایران تله کام  2019 ثبت نام نمایند، لازم است در زمان بنـــدی مقرر برای هر مــرحله،  این گام ها را طی کنند.

 

گام اول:‌ عضویت در سایت

 

برای عضویت در سایت انجام مرحله اول (ارسال فرم درخواست اولیه) و انجام مرحله دوم (ارسال مدارک جهت بررسی ارزی– ریالی و تشخیص مجاز بودن ثبت نام متقاضی در بخش ریالی نمایشگاه توسط ستاد برگزاری) در زمان مقرر، ضروری است،  تا ستاد برگزاری برای شرکت متقاضی مشارکت طبق روال کاری تعریف شده «کدکاربری و گذرواژه»  تعریف کند.

شرکت متقاضی با کد کاربری وگذر واژه خود می تواند  وارد سایت جانمائی شده  و کنتــرل پنل شخصی خود را ببندد.

لازم است تا متقاضی پیش از آغاز زمان مراحل جانمائی اینترنتی غرفه ها و  ثبت نام در نمایشگاه برای انجام مراحل و تست کدکاربری اقدام نماید و با مرور صفحات سایت با آن آشنا گردد و حتما  دفترچه اطلاعات ثبت نام ،  شرایط و نحوه جانمایی اینترنتی غرفـه و رزرو اولیه  و قوانین و مقررات جانمایی اینترنتی غرفـه و رزرو اولیه  دقیقا" مطالعه شود.

 

گام دوم :‌

 

انتخاب مکان غرفه در نقشه سالنهای تحت پوشش نمایشگاه

ثبت فرم ثبت نام اینترنتی - رزرو موقت غرفه

 

در این گام متقاضی مشارکت ابتدا با با مراجعه به سایت و با فشردن دکمه جانمائی اینترنتی غرفه در صفحه اصلی سایت، با توجه به گروه کالائی و زمینه فعالیت(بشرح جدول زمانبندی فعال شدن سایت جانمائی که توسط ستاد برگزاری اعلام می گردد)، با فشردن فلش سمت راست بالای صفحه پنجره گروه کالائی را باز نموده و در فهرست زمینه فعالیت و گروه کالائی خود را علامت گذاری نموده و بدین ترتیب پنجره نقشه سالن/ سالن های مربوطه از سالنهای تحت پوشش نمایشگاه جهت انتخاب غرفه در اختیار متقاضی مشارکت قرار می گیرد. سپس متقاضی مشارکت غرفه یا غرفه­ های مورد نظر خود را از نقشه سالن تحت پوشش مربوطه انتخاب می نماید، برای این منظور لازم است بروی غرفه یا غرفه های مورد نظر به ترتیب در سالن مربوطه کلیک راست نماید و از منوی بازشده کلمه انتخاب را کلیک نماید (در این مرحله رنگ غرفه های انتخاب شده متقاضی به رنگ سبز کم رنگ در می آید)  و سپس با کلیک بروی دکمه آبی رنگ "تائید و ادامه"  در پائین پنجره نقشه و تائید مجدد در صفحه بعدی (صفحه تکمیل فرآیند رزرو) لازم است تا ثبت غرفه در صفحه سایت ادامه داده شود. متقاضی در مرحله بعد فرم « ویرایش اطلاعات» را مشاهده خواهد نمود، متقاضی باید بدون اتلاف وقت این فرم را تکمیل کند و دکمه ثبت را کلیک نماید و در صفحه بعد با فشردن دکمه آبی "کلیه اطلاعات را تائید می کنم" به مرحله نهائی رسیده و دکمه "قبول دارم و تائید نهائی" را کلیک نماید. این نکته مهم شایان توجه است که تا زمانی که دکمه "قبول دارم و تائید نهائی" کلیک نشود، متقاضیان دیگر هم فرصت انتخاب و ثبت غرفه مورد نظر را دارند.

 

بنابراین فقط پس از مشاهده پیام سبز رنگ "غرفه ها با موفقیت رزرو شد" غرفه فقط برای مدت  3 روز (با احتساب روزهای تعطیل) به نام شرکت متقاضی رزرو می­شود. در صورت عدم تکمیل مدارک لازم و تحویل آن به ستاد برگزاری در طی مدت 3 روزه  مقرر شده (با احتساب روزهای تعطیل)، غرفه منتخب اینترنتی شرکت متقاضی مجددا از حالت رزرو خارج شده و و بعنوان غرفه آزاد در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت و برگزارکننده هیچ گونه تعهد و مسئولیتی جهت واگذاری غرفه رزرو شده اولیه اینترنتی به شرکت متقاضی نخواهد داشت.

 

اکیدا" توصیه می شود تا اطلاعات کامل شرکت را که مربوط به فرم «فرم ثبت نام اینترنتی «غرفه است،  قبل از شروع جانمائی اینترنتی  با مراجعه به صفحه ویرایش اطلاعات در کنترل پانل با دقت و بطور صحیح تکمیل و ذخیره نمائید تا در زمان جانمائی از اتلاف وقت خودداری شود!

 

گام سوم :‌ ارائه اصل مدارک پرداخت،  فرم 1- ثبت نام (صفحه 9 دفترچه اطلاعات ثبت نام) و سایر مدارک لازم قید شده در صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام در مدت مقرر به ستاد بـرگزاری (جهت قطعی شدن ثبت نام)

 

پس از آنکه غرفه مورد نظر توسط شرکت  متقاضی رزرو و ثبت گردید متقاضی باید نسبت به تکمیل و تحویل اصل مدارک پرداخت،  فرم 1- ثبت نام (صفحه 9 دفترچه اطلاعات ثبت نام) وسایر مدارک لازم قید شده در صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام در مدت مقرر (حداکثر 3 روز "با احتساب روزهای تعطیل"  پس از جانمایی اینترنتی غرفـه - رزرو اولیه) به ستاد بـرگزاری جهت ثبت نام نهائی غرفه رزرو شده اقدام گردد.


·         ثـبت نام قطعی غرفه رزرو شده اینترنتی منوط به ارائه فرم های تکمیل شده ثبت نام (فرمهای دفترچه اطلاعات ثبت نام) به انضمام حواله نقدی یا چک پرداخت 100% هزینه  اجاره غرفه بر اساس متراژ  درخواستی + 9% "مالیات بر ارزش افزوده" و سایر مدارک لازم – بشرح صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام - به برگزارکننده در مدت مقرر می باشد.

·         ارائه فرم اینترنتی ثبت رزرو موقت / علی الحساب قابل پرداخت مربوط به  شرکت کنندگان بخش ریالی متقاضی مشارکت در داخل سالن(حتما" به همراه فرم 1- ثبت نام (صفحه   9دفترچه اطلاعات) و سایر فرمهای دفترچه اطلاعات ثبت نام هنگام ثبت نام قطعی به ستاد برگزاری الزامی است.

·         در صورت عدم ارائه موارد فوق درموعد زمانی 3 روزه مقرر (با احتساب روزهای تعطیل) به ستاد برگزاری، غرفه منتخب اینترنتی  از حالت رزرو خارج شده و و بعنوان غرفه آزاد در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت و برگزارکننده هیچگونه تعهد و مسئولیتی جهت تخصیص غرفه رزرو شده اینترنتی  به شرکت متقاضی نخواهد داشت.