جانمائی اینترنتی غرفه


لطفا دقت فرمائید:

 

شرکت های متقاضی موظفند با رعایت سقف متراژ تعیین شده و مجاورت غرف منتخب در کنار هم، انتخاب غرفه نمایند.  در غیر اینصورت برگزار کننده مجاز به لغو رزرو شرکت متقاضی می باشد و در صورت تکمیل ظرفیت و عدم امکان تخصیص فضا در سالن گروه کالائی مربوطه درخواست مشارکت ایشان از سوی برگزار کننده کنسل خواهد شد.

 

حداکثر متراژ قابل تخصیص در سالنهای تحت پوشش :  به متراژ  تقریبی 120 مترمربع می باشد.

  

با توجه به برگزاری نمایشگاههای قبلی با فاصله زمانی کم با نمایشگاه ایران تله کام 2019  و زمانبر بودن تخلیه سالنها از سوی برگزارکننده نمایشگاه قبلی و فشردگی  زمان آماده سازی غرفه ها،  شرکت کنندگان موظفند بر اساس برنامه زمانبندی خاص سال جاری برنامه ریزی نموده و تمهیدات لازم را جهت آماده سازی بموقع غرفه در نظر گیرند.

 

جای ستونهای در نقشه سالنها  تقریبی بوده و فقط در هنگام خط کشی در سالنها امکان مشخص کردن وضعیت ستون نسبت به غرفه ها بصورت قطعی امکان پذیر می باشد.

 

 


قوانین و مقررات جانمایی اینترنتی غرفـه و رزرو اولیه

 

 

 1. متقاضیان مشارکت در بخش ریالی در داخل سالن و فضای باز باید نسبت  به رزرو غرفه فقط به صورت اینترنتی و تکمیل و تحویل  مدارک لازم بر اساس موارد  قید شده در صفحه 6  دفترچه اطلاعات ثبت نام در مهلت مقرر به برگزار کننده اقدام نمایند.
 2. در صورت عـــدم تکمیل و ارائه مــــدارک لازم قید شده در صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام در موعد زمانی 3 روزه مقرر (با احتساب روزهای تعطیل) به ستاد برگزاری، رزرو غرفه منتخب اینترنتی لغو و به عنوان غرفه آزاد در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت و برگزارکننده هیچگونه تعهد و مسئولیتی جهت واگذاری غرفه رزرو شده اینترنتی  به شرکت متقاضی نخواهد داشت.
 3.  ثبت نام از متقاضیان مشارکت در فضای باز بخش داخلی و جانمائی ایشان نیز امسال بصورت اینترنتی  انجام خواهد گردید.
 4.  ثبت نام از  شرکتهای بازرگانی و یا شرکتهای نمایندگی شرکتهای خارجی متقاضی مشارکت در داخل سالن و فضای باز طبق روال سالهای گذشته انجام خواهد گردید. لذا لازم است تا این دسته از متقاضیان در خصوص نحوه ثبت نام با ستاد برگزاری تماس حاصل فرمایند.
 5. در صورت تمایل به رزرو غرفه با مساحت بیشتر از متراژهای تعیین شده در نقشه سالنهای تحت پوشش، امکان انتخاب و رزرو بیش از یک غرفه (به شرط مجاورت با یکدیگر) تا سقف مشخص (سقف تقریبی 120 مترمربع) وجود خواهد داشت.
 6. متقاضیانی که به دلیل مشارکت گروهی به متراژ بالاتر از سقف مشخص شده فوق نیاز دارند، لازم است تا قبل از شروع جانمائی اینترنتی غرفه و رزرو اولیه نسبت به ارائه درخواست خود به ستاد برگزاری جهت بررسی و هماهنگی لازم اقدام نمایند.
 7. برگزارکننده در پذیرش و عدم پذیرش درخواستها اختیار تام دارد و امکان پذیرش متقاضیان با گروههای کالائی جانبی، غیر مرتبط و متفرقه بهیچ وجه وجود ندارد.
 8.  تاریخ آغاز جانمایی اینترنتی- رزرو اولیه غرفـه از طریق وب سایت نمایشگاه، ارسال جدول زمانبندی به آدرس e-mail ارائه شده به ستاد برگزاری و ارسال پیامک به شرکتهائی که پس از طی مراحل لازم  به عضویت سایت درآمده اند، حداقل یک هفته قبل از شروع جانمائی اطلاع داده خواهد شد.
 9.  تخصیص و انتخاب مکان غرفه براساس اولویت زمانی جانمایی و ثبت فرم اینترنتی و انجام مراحل اینترنتی تا انتها می باشد. بدین معنی که متقاضیان مشارکت از زمان آغاز جانمایــی اینترنتی غرفـه - رزرو اولیه،  براساس گروه کالایی خود میتوانند با مراجعه به سایت جانمائی اینترنتی نمایشگاه و مشاهده نقشه سالن و فضای باز مربوط به گروه خود نسبت به انتخاب غرفه مورد نظر، ثبت فرم اینترنتی و به پایان رساندن مراحل اینترنتی تا مشاهده پیام سبز رنگ "غرفه ها با موفقیت رزرو شد"، اقدام نمایند . بدیهی است دراین خصوص برگزارکننده هیچگونه دخالت و دخل و تصرفی در تعیین و تغییر مکان غرفه نخواهد داشت.
 10.  با توجه به اینکه در هنگام ثبت نام اینترنتی امکان انتخاب یک غرفه توسط چند متقاضی بصورت همزمان وجود دارد، تخصیص غرفه توسط سایت  بصورت خـــــودکار برای متقاضی ای که سریعتر ثبت فرم اینترنتی و انجام مراحل اینترنتی را تا انتها و مشاهده پیام سبز رنگ "غرفه ها با موفقیت رزرو شد" انجام داده باشد، صورت خواهد  گرفت. لذا لازم است تا مراحل اینترنتی ثبت نام تا انتها بصورت کامل انجام گردد و توصیه می گردد پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی و رزرو اولیه غرفه،  متقاضی با مراجعه مجدد به کنترل پانل یا نقشه سالن و فضای باز مربوطه از ثبت رزرو اولیه غرفه منتخب خود اطمینان حاصل نماید.
 11. دریافت کدکاربری و گذرواژه از ستاد برگزاری لزوما" به معنای امکان واگذاری غرفه به متقاضیان نمی باشد و تخصیص و انتخاب مکان غرفه براساس اولویت زمانی مراجعه به سایت جانمائی،  انتخاب غرفه و ثبت فرم اینترنتی و انجام مراحل اینترنتی تا انتها بوده و در صورت مراجعه متقاضی به سایت جانمائی پس از تکمیل ظرفیت سالنها و فضای باز  تحت پوشش برگزار کننده هیچگونه تعهدی جهت تخصیص غرفه به متقاضی نخواهد داشت.
 12. متقاضیان مشارکت لازم است در هنگام رزرو غرفه نسبت به انتخاب غرفه متناسب با ابعاد، وزن و حجم  دستگاهها و ماشین آلات خود و همچنین محل ستونهای داخل سالن  دقت کافی بعمل آورند.  بدیهی است که هرگونه تغییر در ابعاد غرف و جابجائی پس از تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش مقدور نمی باشد.  ضمن اینکه جای ستونها  در نقشه سالنها  تقریبی بوده و فقط در هنگام خط کشی در سالنها امکان مشخص کردن وضعیت ستون نسبت به غرفه ها بصورت قطعی امکان پذیر می باشد.
 13. شرکت های متقاضی موظفند با توجه به زمینه فعالیت و گروه کالائی خود فقط و فقط در سالنها و فضای باز که توسط برگزار کننده جهت همان گروه کالائی مشخص و تعیین گردیده است و سقف متراژ تعیین شده انتخاب غرفه نمایند(مگر در شرائط استثنائی و با هماهنگی قبلی با مدیر اجرائی نمایشگاه) در غیر اینصورت برگزار کننده مجاز به لغو رزرو شرکت متقاضی می باشد ودر صورت تکمیل ظرفیت وعدم امکان تخصیص فضا درسالن و فضای باز گروه کالائی مربوطه درخواست مشارکت ایشان از سوی برگزار کننده کنسل خواهد شد. متقاضیان مشارکت – با توجه به محدودیت سالنهای تحت پوشش – می توانند نسبت به اخذ غرفه در فضای باز اقدام نمایند.         
 14. تأیید نهائی محل غرفه ها بر عهده برگزارکننده می باشد.  لذا در صورتی که پس از انتخاب غرفه ای توسط متقاضی، ضوابط مربوطه از  قبیل گروه کالایی صحیح، در نظر گرفتن وزن و حجم ماشین آلات، رعایت سقف تعیین شده متراژ، عدم مجاورت غرف رزرو شده  و امثالهم  رعایت نشده باشد برگزار کننده میتواند نسبت به تغییر غرفه متقاضی و اصلاح وضعیت استقرار وی یا حذف و کنسل نمودن غرفه اقدام نماید.
 15. شرکتهای متقاضی که ضوابط مربوطه از  قبیل انتخاب سالن و فضای باز گروه کالایی صحیح، در نظر گرفتن وزن و حجم ماشین آلات، رعایت سقف تعیین شده متراژ، عدم مجاورت غرف رزرو شده و ... را رعایت ننموده یا فقط بدلیل مد نظر داشتن تغییر مکان غرفه بعد از جانمائی اینترنتی نسبت به رزرو اینترنتی غرفه اقدام نمایند، ملزم به پرداخت جریمه های مربوطه از سوی ستاد برگزاری خواهند بود. علاوه بر اینکه ستاد برگزاری از پذیرش ایشان در نمایشگاههای آتی خودداری خواهد نمود.
 16. سالنها و غرفی که در اختیار شرکت کنندگان بخش خارجی نمایشگاه قرار دارد به هیچ وجه قابل واگذاری به شرکت کنندگان ریالی نمی باشد.
 17. ستاد برگزاری از ثبت نام قطعی و واگذاری غرفه به متقاضیانی که بدون طی مراحل و بررسی مدارک و با استفاده از کدکاربری و گذرواژه متقاضیان دیگر جانمائی اینترنتی نموده باشند، خودداری نموده و از پذیرش متقاضیان متخلف در این نمایشگاه و نمایشگاههای آتی ممانعت خواهد نمود.
 18. متقاضیانی که به هر دلیل در موعد زمانی مقرر موفق به جانمائی اینترنتی غرفه و ثبت نام در نمایشگاه نگردیده یا پس از تکمیل ظرفیت سالنها و فضای باز تحت پوشش درخواست مشارکت نمایند باید درخواست کتبی خود را  به ستاد برگزاری نمایشگاه ارائه  نمایند تا درصورت انصراف یا حذف هریک از مشارکت کنندگان ثبت نام شده در گروه کالائی مرتبط با  زمینه فعالیت متقاضی، به ترتیب اولویت زمانی دریافت درخواستها توسط ستاد برگزاری در صورت امکان نسبت به جایگزینی متقاضیان جدید اقدام گردد.

 


برای ورود به مرحله جانمائی ابتدا باید قوانین و مقررات جانمائی اینترنتی غرفه و رزرو اولیه را به دقت
مطالعه و پذیرش نمائید!

 

 آیا قوانین و مقررات جانمائی اینترنتی غرفه و رزرو اولیه را مطالعه نموده اید و می پذیرید؟ بله می پذیرم