اطلاعیه ها
 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
اطلاعيه شماره 3

آخرین مهلت تکمیل مدارک جهت قطعی نمودن ثبت نام متقاضیانی که تا تاریخ 3 شهریور جانمائی گردیده اند  

تقاضای ارسال درخواست کتبی متقاضیانی که موفق به جانمائی نگردیده اند ... ادامه مطلب
1398/06/03

با توجه به بسته شدن سایت جانمائی سالنهای تحت پوشش نمایشگاه ایران تله کام 2019، بدینوسیله از کلیه متقاضیان محترمی که نسبت به رزرو اینترنتی غرفه در روز یکشنبه 3 شهریور  اقدام نموده اند و همچنین اعضاء سندیکای صنعت مخابرات ایران،  تقاضا می گردد، حداکثر تا  پایان وقت اداری  روز سه شنبه   5 شهریور  1398 نسبت به ارائه کلیه مدارک لازم جهت ثبت نام قطعی در نمایشگاه مندرج در صفحه 6 دفترچه اطلاعات ثبت نام اقدام فرمایند. در غیر اینصورت غرفه های رزرو شده توسط ایشان از  روز چهارشنبه  6 شهریور به بعد حذف یا در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت.

 

ضمنا" از کلیه متقاضیانی که به هر دلیل در موعد زمانی مقرر موفق به جانمائی اینترنتی غرفه و ثبت نام در نمایشگاه نگردیده اند تقاضا می گردد درخواست کتبی خود را  با پر کردن فرم-1 ثبت نام (صفحه 9 دفترچه اطلاعات ثبت نام) با قید گروه کالائی و متراژ تقریبی موردنظر در اسرع وقت به ستاد برگزاری نمایشگاه ارائه  نمایند تا درصورت انصراف یا حذف هریک از مشارکت کنندگان ثبت نام شده در گروه کالائی مرتبط با زمینه فعالیت متقاضی، به ترتیب اولویت زمانی دریافت درخواستها توسط ستاد برگزاری در صورت امکان نسبت به جایگزینی متقاضیان جدید اقدام گردد.

 

امکان واگذاری غرفه در سالن تنها در صورت انصراف یا حذف هریک از مشارکت کنندگان در سالن ها امکان پذیر خواهد بود.