اطلاعیه ها
 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
اطلاعيه شماره 4

نحوه اعلام نقشه های جانمائی شرکت کنندگان داخلی نمایشگاه ایران تله کام 2019  

نقشه های غرفه شرکت کنندگان بخش داخلی نمایشگاه ایران تله کام 2019 از تاریخ ... ادامه مطلب
1398/06/04

نقشه های غرفه شرکت کنندگان بخش داخلی نمایشگاه ایران تله کام  2019  از تاریخ 6 شهریور به بعد توسط ستاد برگزاری در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.  لطفا" جهت دریافت نقشه از طریق ایمیل با ستاد برگزاری هماهنگی بعمل آوردید (لازم است تا نام شرکت – شماره غرفه - درخواست پلان ابعاد در بخش موضوع  ایمیل حتما" قید شود)  و به آدرس palartaghavi@gmail.com   ارسال شود. (نقشه ابعاد فقط به آدرس ایمیلی که در فرم درخواست اولیه به ستاد برگزاری اعلام گردیده است ارسال خواهد شد.)

 

لازم است تا شرکت کنندگانی که گزینه خودساز را در هنگام ثبت نام انتخاب نموده و در نظر دارند نسبت به ساخت غرفه خود راسا" اقدام نمایند حتما" نسبت به تهیه layout ابعاد گذاری شده غرفه اقدام نمایند، تا در هنگام اجرای غرفه سازی دچار مشکل نگردند. در غیر اینصورت ستاد برگزاری در صورت بروز هرگونه عدم تطابق هیچگونه مسئولیتی را نخواهد نداشت.

 

ستاد برگزاری از ارائه نقشه های جانمائی به پیمانکاران غرفه سازی بدون در دست داشتن معرفی نامه کتبی از شرکت «شرکت کننده» معذور خواهد بود.