ناشر کتاب ویژه نمایشگاه ایران تله کام 2017

بدینوسیله شرکت ایده پردازان رسانه به مدیریت آقای مهدی نکودست بعنوان ناشر کتاب ویژه نمایشگاه ایران تله کام 2017 معرفی می گردند. متقاضیان محترم مشارکت در"هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی"  می توانند جهت درج نام، مشخصات و آگهی خود در کتاب ویژه نمایشگاه ایران تله کام 2017 و همچنین کسب اطلاعات در خصوص تعرفه های کتاب ویژه نمایشگاه با شماره های:

تلفن :

88718769- 88109948 - 88718674

تلفکس: 89773710

یا پست الکترونیکی: book.telecom@gmail.com  تماس حاصل فرمایند.